Ποσό άνω των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκε μέσω της Περιφέρειας Κρήτης σε 165 επενδυτές του νησιού που είχαν υπαχθεί μέσα στο 2012 στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 2601/98.Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης
ενέκρινε επιχορηγήσεις ποσού 16.002.908,45€ το οποίο καταβλήθηκε σε ιδιωτικές επενδύσεις των δύο αναπτυξιακών νόμων κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2012 έως 31.12.2012. Επίσης υπέγραψε και επεστράφησαν σε επενδυτές το ίδιο χρονικό διάστημα εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 1.834.299,50€.

« Ως Περιφέρεια Κρήτης δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αναπτυξιακών νόμων που είναι σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και κατ΄επέκταση της τοπικής αλλά της εθνικής μας οικονομίας » δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ειδικότερα η κατανομή του ποσού των επιχορηγήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι :
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου : 7.685.589,46€
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου : 2.590.139,49€
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων : 4.057.805,74€
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου : 1.669.373,76€


Δείτε αναλυτικά την κατανομή εδώ.